3_1472888603.jpg

Erkeklerde en sık saç dökülme nedenidir. 25-35 yaş aralığında karşımıza çıkar.Puberte sonrası başlayan bir grupta olabilir. Genetik zemin üzerinde androjen varlığında gerçekleşir. Poligenik geçiş nedeniyle anne ve babadan gelen genler etkili olur her iki tarafta varsa gelişimi hızlı olur bu nedenle farklı yaşlarda farklı açıklıkta kişilerle karşılaşırız. Saçta bulunan testesteronu dihidro testesterona dönüştüren enzim 5- alfa redüktaz tip II olayda etken rol oynar. Peseptör düzeyinde hassasiyet artışı söz konusudur.

Kadınlarda aga erkek tarzında seyredebileceği gibi erkeklerde de kadınlardaki gibi ön çizgi korunurken orta bölgeden başlayan seyrelme gözlenebilir ön çizgide testeterondan östrojen sentezleyen aromataz enzimi rol oynar normalde kadınlarda ön çizgide bu en erkekten 6 kat fazla üretilmektedir

AGA da saçlar hem dökülür hem de minyatürize olur derialtında henüz kaybedilmemiş ama form değiştirmiş kökler bulunur.

Karşılaşılan evreye bağlı izlenecek yol şöyledir;

  • AGA tip I II : Bu gruba sadece mezoterapi önerilebilir haftalık, 15 günlük ,aylık olarak ilerleyen program uygulanır ürün tavsiye edilir.bu tedavilerin her yıl idame seanslarla devam ettirilmesi önerilir.
  • AGA tip II-III: Bu grup ön bölge 3000-3500 greft ile  saç ekimi yapılıp geri kalan saçlara  ve ekilmişlere ayda bir mezoterapi ve prp sırayla uygulanarak tepe korunursa iyi olabilir.
  • Sadece tepe bölgesi açıklıklarında hastalara tutma oranın %60-70 lere düşeceği anlatılarak saç ekimi önermek daha doğru olabilir .BU Bölgede bir miktar saç varsa bile mezoterapi denemek çok yüz güldürücü olmayabilir.bu nedenle ekime yönelmek daha başarılı sonuçlar doğurabilir.
  • AGA tip IV-V: Bu gruba tek seans yeterli olmayabilir iki ayrı seansta 4000-6000 greft ile  saç ekimi  yapılır en erken 6 ay arayla yapılabilir aradaki 6 ayda mezoterapi uygulanır sonrasında da ayda bir devam edilirse daha iyi netice alınabilir.
  • AGA tip VI-VII: Bu gruba donör alan analizi yapılarak kök sayısı belirlenir hastaya kapatılabilecek açıklık ve sıklık anlatılır.İki  seans şarttır  6 ay arayla mümkünse saç ekimi  yapılır sonra ayda bir mezoterapi uygulanır.

 

Tek seans saç ekiminden sonra en az 6 ay mezoterapi, prp sırayla yapılırsa daha iyi olabilir.

Duruma göre hastaya devam etmesi önerilebilir.

Powered by Bilgeweb